3D model print delen via internet

Voor een eerste visualisatie van het schetsontwerp voor een woonhuis heb ik een computer model opgezet. Bewust heb ik dit niet gedetailleerd uitgewerkt. Het gaat in deze eerste opzet om de hoofdvolumes, openingen en de oriëntatie van het voorgesteld ontwerp op de kavel.

Met de opdrachtgevers heb ik dit model besproken, op afstand, via een Skype verbinding. Zij konden mijn beeldscherm zien terwijl ik het gebouw draaide, er omheen liep, de ruimtes van binnen liet zien, en bijvoorbeeld aan hand van de doorsnede de lichtinval boven te trap uitlegde. De opdrachtgevers konden direct hun reacties uitspreken, en zo kwam een precieze en duidelijke bespreking tot stand. Ook voerde ik tijdens ons Skype gesprek een paar van de voorgestelde aanpassingen direct uit. We konden het effect direct zien, de voor- of nadelen bespreken en de verbeteringen in het model opslaan.

op afstand ontwerp bespreken met opdrachtgevers