Prijsvraag De Eenvoud, Almere

Opgave:

Een ontwerp voor een vrijstaand huis, waarin eigen wensen en fantasieën doeltreffend worden gerealiseerd. Het vrijstaand huis wordt hier opgevat als de voorwaarde om tot eenvoud te komen en niet als uiting van status. De begrote bouwkosten mogen niet hoger zijn dan €120.000, de maximale bouwhoogte is 9m.

nieuwbouw zelfbouw ontwerp vrijstand woonhuis

Ontwerp: Boter, kaas en eieren

De woonvorm grijpt terug naar een essentiële eenvoud met een open plattegrond met minimale ruimtescheidingen en met een maximaal uitzicht op de tuin. De orthogonale vormen contrasteren met de verwilderde tuin, waar de natuur bezit neemt van de drooggemalen zeebodem.
Het ontwerp behelst een eenvoudige maar volledige woning, maar refereert aan een groter programma. De draagconstructie kadreert 27 kubussen van 3*3*3m, waarvan er in het ontwerp 12 ingevuld zijn, die later aangevuld kunnen worden.
De materialisatie draait om het contrast tussen de ongenaakbare glazen schuifpuien en de tactiele geteerde houten leien en meerpalen, die het gebouwtje op de grond zetten.

maquette eenvoud w christinafuchs.nl

 

De prijsvraag-panelen met plattegronden, doorsnede en aanzichten kan je via de link bekijken. Eenvoud Almere Christina Fuchs architect panelen A3