werken met christina fuchs

fysieke maquette ontwerp verbouwing atelier

 

… hoe ervaart de opdrachtgever het?

Christina heeft in een zeer oude rietgedekte boerenschuur (ong. 8x9m) een prachtige tuinkamer/werkruimte, incl. toilet en douche ontworpen en laten uitvoeren. Iedereen is enthousiast.

Ontwerp: het ontwerp is mooi, creatief uitgedacht en zeer functioneel in gebruik. Ook de technische details zijn perfect uitgewerkt en getekend. De materiaalkeuze is eigentijds en duurzaam.

Overleg:   het overleg met de aannemers bij de aanbesteding en later bij de uitvoering was inhoudelijk met een goede toonzetting. Waar nodig voldoende vasthoudend aan het ontwerp en de afspraken.  Ook met de werknemers was een goed contact, vriendelijk en waar nodig duidelijk.

Verslag:   de verslagen van de besprekingen waren volledig en correct. Ze waren een goede ondersteuning in de procesbegeleiding.

Contact:  het persoonlijke contact met mij als opdrachtgever, met de aannemer en zijn medewerkers was goed. Zij weet de goede toon te zetten zowel in het formele en zakelijke gesprek, als in het contact met de uitvoerende medewerkers. Bovendien toont ze belangstelling voor de persoon, hetgeen door hen op prijs wordt gesteld. Het zorgt voor een goede werksfeer en werkprestatie.

Geschreven door Kor Mulder en Annemarie de Vries, Datum 28 maart 2014

 

… hoe werkt het?

Steeds meer mensen bouwen of verbouwen zelf hun huis samen met een architect. Dat zet de deur open naar het verwezenlijken van een droom. Als architect kan ik esthetische, functionele en technische wensen omzetten in een concreet ontwerp en uiteindelijk een bouwwerk.

Het traject kent grofweg drie delen met elk weer hun eigen stappen.

 1. de voorfase de oriëntatie (wat wilt u precies, wat is voor u belangrijk), de beslissing om alléén of met anderen te gaan bouwen, en de keuze voor een architect
 2. het ontwerp- en bouwproces  dit bestaat uit negen stappen, van het afstemmen van uw wensen op de randvoorwaarden (beschikbare oppervlakte, bestemmingsplan, budget) via het voor- en definitief ontwerp tot aan de keuze voor de aannemer en de bouw
 3. de nazorg het oplossen van eventuele losse eindjes, financiële afhandeling, etc.

Of het nu gaat om de bouw van uw droomhuis, een kantoor, verenigingsgebouw of ander object, keuken, daktuin, aanbouw, ik zorg ervoor dat uw wensen worden omgezet in een gebouw dat aan het einde van de rit staat als een huis.

Van de opgave maak ik een feest, en van het resultaat kunt u genieten en gelukkig worden.

Door de BNA zijn publicaties gemaakt waarin het proces wordt beschreven en opdrachtgevers hun ervaringen beschrijven. Met de volgende links kunt u deze publicaties downloaden. bron: BNA.

BNA bouwen-met-een-architectBNA 2013 Het opdracht-en bouwproces

… waarom een BNA-architect?

De BNA is de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus. Welke voordelen heeft het inschakelen van een BNA-architect voor opdrachtgevers?

BNA-leden:

 • staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
 • hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
 • zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
 • zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
 • nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
 • garanderen absolute vertrouwelijkheid;
 • aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
 • zijn gehouden aan de Gedragsregels van de BNA.

Bron: BNA