netwerk

letterDAXs

netwerk DAX2.0

Christina Fuchs architect bna is lid van DAX2.0 een netwerk van zelfstandige kleine architectenbureaus in Amsterdam. De bindende factor van DAX2.0 is het gezamenlijk gedragen gevoel voor kwaliteit. Dit uit zich in kennisdeling, kennisontwikkeling en een continue kwaliteitssysteem. Onze ambities zijn dat de opdrachtgever het gebouw ervaart als een waardevol bezit en de gebruiker het gebouw ervaart als een tweede huid.

www.dax2.nl/

 

branchevereniging BNA

Sinds 2003 sta ik ingeschreven bij het Architectenregister in Den Haag, registratienummer 1.030915.004 en sinds 2005 ben ik lid van de Bond van Nederlandse Architecten BNA, lidmaatschapsnummer 15023 en bureaulidmaatschapsnummer 19084. Ik draag behalve de Engelse titels BA Hons, Dip Arch, M Arch ook de Nederlandse titel ir. Christina Fuchs bna. Vanaf 2002 tot en met 2015 stond ik ingeschreven bij de Architects’ Registration Board ARB in Londen.

BNA Certificaat – erkend bureau en in het Engels BNA Certificate – Chartered Practice

Met mijn BNA lidmaatschap onderschrijf ik de BNA Gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit.

BNA Live quiz verantwoordelijkheid, integriteit & professionaliteit

In juni 2016 won ik tijdens BNA live in Amsterdam de quiz verantwoordelijkheid, integriteit & professionaliteit en kreeg er van Fred Schoorl een beker voor…

bna_keurmerk_nl