Tuinhuis Park Darwin groeit….

Begin juni was de Open Dag van de Bloementuin van Darwin. De Vrienden van Park Darwin openden de deuren voor ongeveer 200 bezoekers. Bij het tuinhuis was het hierdoor druk, de deuren stonden open, en een rijk gevulde tafel in het midden nodigde uit om van de aangeboden lekkernijen te genieten. 

De tuin stond er prachtig bij! Hulde aan de vrijwilligers. Door de bezoekers werd opgemerkt dat het tuinhuis de tuin niet verstoort, ook niet afleidt van de bloemenpracht, maar deze juist versterkt door de geometrische vorm en de verrassende lichte draai in de gevel. De plaatsing aan de straatkant, bijna in het midden van het pad met een bankje precies tegenover is hiervoor ideaal.

Het is een wonder dat het tuinhuis er staat, ik zal de details hier niet uitweiden … En deze prestatie is te danken aan de daadkrachtige inzet van het bestuur van de Vrienden van Park Darwin. Wat een heerlijk project om bij betrokken te zijn geweest. Het resultaat mag er zijn!

In september is de officiële opening gepland.

Lees meer ….